Se utbud av kurser & tjänster här
Läs mer

Pressmeddelande – Göteborgs Stad anlitar Silvaskog

Fastighetskontoret provar skogsbruksmodell utan kalhyggen

Fastighetskontoret genomför nu ett pilotprojekt där den så kallade Lübeckmodellen används, som innebär ett skonsammare och miljövänligare skogsbruk utan kalhyggen och med mer naturliga blandskogar samt högre virkeskvalitet. Projektet är ett led i ett större arbete med att öka kontinuitetsskogsbruket och minska hyggesskogsbruket på stadens skogsmarker.

Sedan några år tillbaka har fastighetskontoret inom Göteborg Stad arbetat med och provat olika former av kontinuitetsskogsbruk och plockhuggning istället för hyggen. Nu provar staden den hyggesfria Lübeckmodellen som etablerades i Tyskland på 90-talet. Modellen har den senaste tiden fått ett ökat intresse i Sverige, både bland privata och offentliga skogsägare.

– Det är en form av skogsbruk som visat sig fungerat bra internationellt och som har ett mer långsiktigt perspektiv än man ofta har inom svenskt skogsbruk. Den här modellen ger en mer naturlig skog på varje plats och har även ekonomiska fördelar, bland annat genom att fokusera på hög virkeskvalitet och inte enbart på volym. För oss som kommun är det extra viktigt att bevara skogarnas rekreationsvärde, säger Xavier de Maupeou, skogsförvaltare på fastighetskontoret.
Gammalt transportsätt används för att undvika onödiga markskador
Pilotprojektet med Lübeckmodellen sker på ett 17 hektar stort område i Backa. Projektet genomförs i samarbete med skogsskötselföretaget Silvaskog, som har introducerat och driver Lübeckmodellen i Sverige. Silvaskog har uppdaterat Göteborgs Stads befintliga skogsbruksplan för området med en ny inriktning samt genomfört en gallring och plockhuggning. Utöver principerna i Lübeckmodellen har fastighetskontoret i detta pilotprojekt valt ett ovanligt sätt att transportera ut virket ur skogen.
– Med hjälp av häst kör vi ut virket ut skogen. Detta för att undvika onödiga markskador, säger Xavier de Maupeou.

Synen på skogsbruk har förändrats
Kärnan i Lübeckmodellen är att den är inriktad på att den brukade skogen får en så naturlig struktur och sammansättning av trädarter och trädstorlekar som möjligt på varje växtplats. Bland annat genom plockhuggning och naturlig självföryngring. Modellen innebär ett kontinuerligt skogsbruk med selektiv huggning utan kalhyggen och med ett minimum av kostsamma skogsskötselåtgärder och ingrepp på mark och vegetation. Lübeckmodellen skiljer sig avsevärt från konventionellt skogsbruk, som är inriktat på att skapa hela områden med jämnstora träd av samma sort som sedan slutavverkas till kalhyggen.

– De senaste åren har det skett en stor förändring av synen på kontinuerligt, hyggesfritt skogsbruk. Det avvisades tidigare men ses idag av allt fler skogsägare och sakkunniga som ett mycket bra komplement. Det finns många fördelar med detta både vad gäller miljö, ekonomi, virkestillväxt och rekreationsvärden, säger Mikael Karlsson, VD på Silvaskog.

Andra kommuner som har valt att prova Lübeckmodellen är Jönköping, Kungälv,
Örebro och Lindesberg.

Lübeckmodellen framgångsrik världen över 
Lübeckmodellen etablerades i Tyskland 1994. Den används idag i flera delar av världen och är per definition alltid anpassad både till de lokala förhållandena och till de naturliga förutsättningarna som finns på varje plats och skogsyta. Lübeckmodellen har belönats med International Paper Industry award, Paper Moon. Modellen har av tyska miljöministeriet utnämnts till bästa skogsbruksmodell med överlägset bäst utfall beträffande ekonomi, biodiversitet och anpassning till klimatförändringar.

 

För mer information:
Mikael Karlsson, VD Silvaskog
031-42 50 50, 0707-31 54 26mikael@silvaskog.se
www.silvaskog.se

Xavier de Maupeou, skogsförvaltare fastighetskontoret, Göteborgs Stad 

031-368 10 95 xavier.de.maupeou@fastighet.goteborg.se


Bilden som bifogas i pressmeddelandet får användas fri för publicering i samband med ovanstående information. Fotograf ska anges: Per Forsström, fastighetskontoret Göteborgs Stad.
Fler bilder finns för publicering, kontakta Anna Magnusson, PR- och kommunikationsstrateg, för mer information tel: 031 – 368 11 48. e-post anna.magnusson@fastighet.goteborg.se

Bildtext: Sigvard Gustavsson, föreningen Skogshästen, lastar grantimmer som transporteras ut ur skogen med hjälp av häst och vagn. Detta för att minska belastningen på skogens mark.

Dela artikeln:
Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *