Se utbud av kurser & tjänster här
Läs mer

Pappersmaskin stängs

Dagens skogar är ett resultat av en industriepok – en industriepok som nu knakar i sina fogar.

I ATL kan man läsa den 25 sept: ”Södras delårsbokslut är dystert: minus 590 miljoner kronor de första nio månaderna. Förra månaden varslades 260 personer. Stora Enso har varslat 520 personer. Sågverken genomlider sin värsta kris på 40 år.”

I Land den 2 nov. kan man läsa: ”Pappersmaskin stängs – När Stora Enso stänger ”ett bruk i bruket” i halländska Hyltebruk minskar behovet av skogsägarnas granmassaved. Och det handlar troligen om betydande volymer.”

Stora Enso ”Stora Enso investerar 1,6 miljarder euro i Kina Stora Enso planerar att bygga ett plantagebaserat integrerat kartong- och massabruk i staden Beihai i Guangxi i södra Kina.”

Fortsättning följer. Med vänliga hälsningar – Mikael

ATL: http://www.atl.nu/ledare/krisen-sl-r-h-rdast-mot-skogsindustrin

Land: http://www.lantbruk.com/skog/pappersmaskin-stangs

Stora Enso: http://www.etableringutomlands.se/kina/kina/item/stora-enso-investerar-16-miljarder-euro-i-kina

 

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Åter från exkursionen med Södra

Nu är jag åter hemma ifrån Södras exkursion på temat ”Kontinuitetsskogsbruk, är det något för Södra Sverige?”

Forskarna gav en nyanserad och intressant bild, som förmedlade att det finns både för och nackdelar där det är svårt att klart och tydligt säga vad som är bäst. Några exempel visades där det kunde finnas fördelar med kontinuitetsskogsbruk. Bl.a. en del studier som visar att risken för stormskador minskar, samt att en del växter och djur klarar sig bättre.

Sen på eftermiddagen så hade Södra en presentation där de gav sin syn. För mig verkar de som att de i grunde inte tänkte på möjligheterna för kontinuitetsskogsbruk, utan mer tänkte ur ett kalhyggesperspektiv.

För mig så handlar kontinuitetsskogsbruk om att ta ut en ny riktning, mot ett skogsbruk som bygger på skogens naturliga förmåga att växa och föryngra sig. Ifrån vilken vi sen kan skörda utav den löpande tillväxten. Det första exemplet som vi tittade på, en 35 årig granplantering, så befinner man sig långt ifrån det vi pratar om -. I det fallet så kommer det att ta många år innan man börjar se ett resultat.

1996 belönades Lübeckmodellen* med ”Paper Moon – the International Paper Industri Award”. Bland organisationerna som stod bakom finns bl.a. SCA, Stora Enso och Södra. En av motiveringarna vid prisutdelningen var modellens förmåga att kombinera produktion och miljö.

Hälsningar – Mikael

*Modellen har ett annat namn i Tyskland. Översatt till svenska så bli något i stil med ”naturorienterat skogsbruk” eller ”process skydd”. Modellen tillhör gruppen C.T.N.F. Close To Nature Forestry.

Ps. I det material som vi delade ut den 31/10 hade det blivit ett tryck fel – där stod ”om femton år kommer beståndsvolymen att vara ca 22 m3sk.” – det skall vara ca 220 m3sk. Ds.

 

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Exkursions dag med Södra

Jag är just på väg ut till en exkursion arrangerad av Södra för att delta på deras dag om kontinuitetsskogsbruk, dit vi har blivit inbjudna.

Vi skall bl.a. till fastigheten Ävje där vi har planerat en gallring som Södra nu har genomfört.

Jag tror nog att de har gjort ett bra jobb, för man vill ju inte gärna visa upp något som ser dåligt ut, om det inte handlar om någon annans resultat. För de gallringar vi kommer att få se på Ävje var väldigt dyra att genomföra. Det var något vi visste om ifrån början och även berättade för markägaren, men de ville gärna genomföra gallringen ändå för att se. Och ingen skada skedd, förutsatt att Södra har gjort ett bra jobb – men dyrt blev det.

Så jag hoppas att den andra fastigheten vi skall titta på har några intressanta områden som visar hur lönsamheten kan se ut i ett kontinuitetsskogsbruk, för det finns ju många ställen där det passar och ger en god lönsamhet även på kort sikt.

Vi ses i skogen – Mvh Mikael

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Angående skogsnäringens vikande lönsamhet

Angående skogsnäringens vikande lönsamhet. di.se/debatt den 8:e sept. 2012, Ulf Bergkvist, Bergvik-Insjön.

I Sverige har vi de senaste hundra åren gått ifrån låg teknologi och låg utbildning – till högteknologi och hög utbildning. Detta gäller i stort sett alla branscher – utom en: Skogen.

För ett tag sedan fick jag höra av en elev på ett skogsbruksgymnasium att industrin varit där och meddelat: ”– Koncentrera er bara på att lära er köra maskinen – enklare arbetskraft importerar vi.”

Ett konkret fall som illustrerar detta är företaget Sylva Skog vars affärsidé är importerad arbetskraft.

”– I år hade vi 70 röjare från Rumänien anställda på sexmånaderskontrakt.”  Ambjörn Svensson                Länk till artikeln: http://www.skogsaktuellt.se/?p=36837&pt=112

Branschens stående mantra varit ”ökad volymen – sänkta kostnader. Idag har vi facit för det mantrat; skogsnäring går på knäna. Enligt Ulf Berkvist´s artikel i Di. Vilken annan bransch har så stor tilltro till volymproduktionens allena saliggörande? Att hantera allt högre volymer med krympande marginaler gör den otroligt kostnadskänslig. Stiger till exempel priset på diesel slår det hårt – likaså ökade lönekrav.

Kuren som skall lösa detta problem kan rimligtvis inte vara samma gamla medicin – fast i högre dos, vilket verkar vara det allmänt förespråkade.

Det som behövs är att branschen flyttar focus ifrån ökad volymproduktion – till ökad värdeproduktion.

Mikael Karlsson, VD Silvaskog AB

 

Publicerat i Ekonomi, Skogsbruk | Etiketter , , , | Lämna en kommentar

Harald Holmberg vann.

Efter en sommar med fortsatt mycket debatt i media kring skog och skogsbruk är vi nu laddad inför kommande säsong.

Skogsbruket befinner sig nu i en brytpunkt, där vi kommer att se stora förändringar framöver. Det skrivs mer och mer i ämnet, skogsstyrelsen är positiv och storbolagens hållning börjar så smått att luckras upp i frågan.

Nedan följer ett utdrag ur Expressen:

I Expressen den 26/7 kan man läsa:

”Så vann Harald Holmberg till sist sin skog. Och Kalhyggesdiktatorerna led ett skändligt nederlag.

Den 16 juli meddelade Lycksele tingsrätt att åtalet mot skogsägaren Harald Holmberg ogillas. Han får dessutom 40 000 kronor i ersättning för sina rättegångskostnader.

Därmed är det klart och tydligt stadfäst att kalhyggesvägran inte är ett brott.”

Artikeln i sin helhet kan läsas på länken nedan.

http://www.expressen.se/ledare/tommy-hammarstrom/harald-vann-over-kalhuggarmaffian/

Välkomna till ytterligare en intressant skogs-säsong! Mvh Mikael Karlsson, Silvaskog AB

 

Publicerat i Skogsbruk | Etiketter , , , , | Lämna en kommentar

I Lübeck tjänar man på kalhyggesfritt

 

Skogsbruket i Lübeck – bakgrund

Skogsbruket i Lübecks stadsskogar ställdes om till kalhyggesfritt i mitten på 1990. Dessförinnan bedrev staden Lübeck ett för Tyskland typiskt rationellt skogsbruk, vilket innebär slutavverkning och plantering eller sådd – men där hyggena som tas upp är mycket små eller ibland kallas för ”luckhuggning”.

När staden Lübeck ställde om sitt skogsbruk till kalhyggesfritt hade man med svenska mått mätt stora virkesförråd – i genomsnitt 280 m3fub per hektar. Värt att nämna är att marknaden för kvalitetstimmer i Tyskland är ganska väsensskild från den svenska. I Tyskland är auktioner en mycket vanligt förekommande försäljningsform för timmer, där priser på 10´000-20´000 kronor per kubikmeter inte alls är ovanligt. En annan aspekt som av naturliga skäl skiljer den tyska från den svenska virkesmarknaden är att såväl lövskogs- och lövtimmerproduktionen som marknaden för kvalitetslövvirke är mycket större i Tyskland.

 

Se artikeln i sin helhet på: http://www.lantbruk.com/node/101641

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Lübeckmodellen – en sammanfattning

Lübeckmodellen är ett ”Naturnära kontinuitetsskogsbruk” vilket innebär skogsbruk genom plockhuggning, med utgångspunkt i de lokala förutsättningarna och i första hand med naturlig föryngring. Detta ger en skiktad blandskog utan kalhyggen.

Det hela började i Lübeck för ca 25 år sedan efter att de haft en period med omfattande stormskador och efterföljande insektsangrepp vilket ledde till vikande ekonomiska resultat i det skogsbruk de då bedrev, som då i huvudsak baserade sig på plantering och skötsel av barrträd i monokulturer, liknande det vi i Sverige gjort de senaste sextio åren.

Man ställde sig frågan: ”Skulle man kunna bedriva skogsbruk på något annat sätt? Skog har ju både växt och föryngrat sig själv i årtusenden – skulle det vara möjligt att finna ett sätt att skörda det som växer naturligt? Och att få ekonomi i det?”

Svaret blev ”Ja”. Det faktum att skog är det som kommer av sig själv på så gott som all mark i vårt land, nedanför trädgränsen, ger att modellen kan användas överallt där det växer skog.

Hur en Lübeckskog ser ut, vilka trädslag det blir och hur fort den växer kommer att variera ifrån plats till annan, utifrån de naturgivna förutsättningarna. Detta ger även en bra ekonomi – för det som växer av sig själv kräver få investeringar och lite arbete.

Dock skall skogsbruk, oavsett modell, inte bedrivas överallt. Naturreservat och hänsynsytor kommer alltid att behövas.

Idag används modellen på ca 400 000 hektar, spritt över världen, varav ca 20 000 hektar i Tyskland. Lübeckmodellen innebär helt enkelt skogsbruk där man låter skogen få vara skog, där vi varsamt bedriver skogsbruk.

Bästa hälsningar, Mikael Karlsson

Lübeckmodellen – en sammanfattning.pdf

Publicerat i Okategoriserade, Skogsbruk | Etiketter , , , , , , , | Lämna en kommentar

Varken lagen eller vi kräver kalhyggen, skriver skogsstyrelsen idag i DN.

Skogsdebatten fortsätter i media.

I DN Debatt skriver Skogsstyrelsen: ”Vår policy är att hyggesfritt skall öka.”

Det är bra att skogsstyrelsen tydligt går ut med att det är lagligt att bedriva hyggesfritt – ja, att det till och med uppmuntras.

”Vi har en policy för hyggesfritt som slår fast att det bör öka.” Så säger Monika Stridsman, Skogsstyrelsen

Hyggesfritt eller Kontinuitetsskogsbruk är dock endast samlingsnamn för en uppsjö av olika metoder som beskriver hur skogen ser ut, ungefär lika väl som ”röd” beskriver en bil. Fiat eller Porsche? Båda finns i rött.

Det enda det säger är; inga kalhyggen – alltid träd i någon mån kvar på marken ifråga. Detta gör att de inte kan bedömas som grupp. Vad gäller t.ex lönsamhet och risken för stormskador så får man bedöma de olika modellerna var för sig.

Jag fick häromdagen en förfrågan ifrån en skogsägare om vi inte skulle kunna göre en enkel sammanfattande beskrivning av Lübeckmodellen? Givetvis.

Lübeckmodellen är ett ”Naturnära kontinuitetsskogsbruk” vilket innebär skogsbruk genom plockhuggning, och i första hand, med naturlig föryngring. Det hela började i Tyskland för 25 år sedan efter att de haft en period med omfattande stormskador och efterföljande insektsangrepp vilket ledde till vikande ekonomiska resultat med det skogsbruk de då bedrev som bestod i planterade monokulturer. Man ställde sig frågan:

”Skulle man kunna bedriva skogsbruk på något annat sätt? Skog har växt och föryngrat sig själv i årtusenden – skulle det vara möjligt att finna ett lönsamt sätt att skörda det som växer naturligt av sig själv?”

Svaret blev ”Ja”

Idag förvaltas ca 20 000 ha skog med Lübeckmodellen i Tyskland. Det har resulterat i att värdet per såld kubikmeter har ökat, bl.a. genom att man med tiden procentuellt sett skördar allt mer timmer, då man år för år kommer ifrån klena förstagallringar.

Idén är nämligen att det skall finnas stora träd över hela fastigheten och att man alltid strävar efter en produktionsskog med naturlig struktur och sammansättning – på detta sätt sköter sig nämligen föryngringen till största delen av sig själva. De händer att de behöver hägna där betestrycket är hårt, på de flesta håll går det dock utan.

Nu befinner vi oss inte i Lübeck – resultaten går inte att överföra hit – men däremot går principen utmärkt att överföra.

Med skötselprincipen ”Lübeckmodellen” kan man kapa kostnaderna för markberedning, plantering och röjning och höja timmerandelen, samtidigt som skogarna kan bibehålla sin skogskaraktär, eller återfå den i de fall den har gått förlorad.

Varför har ingen börjat med det här tidigare? En del av svaret är att för 40-50 år sedan betraktades löv som ett problem – ett ogräs. Minns hormoslyrperioden. Idag ser det annorlunda ut. Björkmassaved betalas idag bättre än granmassaved. Energivärdet är i de flesta fall högre för lövträd. Lövtimmer betalas periodvis mycket väl – mångdubbelt gentemot t.ex. gran.

Vad det handlar om är att skifta fokus ifrån volymproduktion till värdeproduktion. För oss är en skog lång mer än enbart en ”volym”. Det är kvalitetsvirke, jakt och naturupplevelser.

Välkomna hälsar Mikael Karlsson & Martin Jentzen

Publicerat i Skogsbruk | Etiketter , , , , , , | Lämna en kommentar

Studieresa till Lübeck

 

 

I Lübeck – den 31/5 t.o.m. 1/6 2012 Skicka intresseanmälan till mikael@silvaskog.se

Intresset för alternativt skogsbruk och Lübeckmodellen växer sig allt starkare. Frågorna kring tillämpandet och nyfikenhet på hur skogarna ser ut är många.

Med anledning av detta bjuder vi nu in till en högkvalitativ visning, guidad av Lübeckmodellens grundare och initiativtagare: Knut Sturm & Dr. Luts Fähser.

Med utgångspunkt ifrån ett Lübeck kommer två exkursionsdagar att hållas till skogar som under 20-30 år har  brukats med Lübeckmodellen, även skogar där kontinuitetsskogsbruk pågått sedan 1800 talet.

Vi kommer att besöka granskogar som tidigare brukats med trakthyggesbruk och där nu riktningen sedan 20 år lagts om till Lübeckmodellen. Här kan vi se hur det gått med föryngringar och stormproblematiken vid införande av Lübeckmodellen i enskiktad granskog. Dessa skogar är speciellt intressanta då de representerar en situation som är mycket vanlig i stora delar av Sverige idag.

Vi startar i Lübeck torsdagen den 31:a maj kl. 10.30 och avslutar i Lübeck på fredag den 1:a juni kl. 16.00. Vi träffas på tågstationen ”Lübeck flygplats” dit man kan ta sig med både tåg och flyg för vidare färd mot skogarna.

Sista anmälan för att säkert få plats på färjan är den 15/5 i övrigt finns det i mån av utrymme möjlighet att anmäla sig några dagar ytterligare.

För de som väljer att åka färja med oss ifrån Göteborg kommer en bussen och kör oss till Lübeck.

Priset är 4.700 SEK (exkl. moms) per person. Priset inkluderar resor, måltider och boende i Tyskland, kostnaden för resa till Lübeck tillkommer. Grupprabatt lämnas enligt överenskommelse.

 

Välkomna – Mikael Karlsson, Silvaskog

 

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Hur vill du att din skog ser ut?


Skogen har länge legat mig varmt om hjärtat. Hela livet faktiskt, uppfödd som jag är på landet i norra Halland, mitt emellan skog, åker och äng.

För sju år sedan bestämde jag mig för att förändra skogsbruket i grunden. Varför? Jo, för att jag älskar skog och i 80-90% av Sveriges skogar bedrivs det skogsbruk.

Eftersom jag vill förändra skogslandskapet i stor skala är det alltså här jag vill verka. Sagt och gjort, för några år sedan startade vi Silvaskog AB.

Vad får mig att tro att det är möjligt att förändra skogsbruket? Därför att vi erbjuder markägaren att behålla sin skog (inga kalhyggen) och samtidigt fortsätta tjäna pengar.

Finns det någon hake? Egentligen inte, det enda som står i vägen är en lång rad fördomar om olönsamhet och ineffektivitet. Det gör mig oerhört glad att skogsdebatten nu börjar ta fart, ta plats på den allmänna arenan och kliva fram ur fördomarnas förvirrade land. Bilden ni ser är från norra Halland, fotograferad i lördags. Till höger är det en virkesåker av gran- till vänster en bok och ekskog. Vilken vill du äga?

 

Nedan citat om Lübeckmodellen ifrån bloggen på ”Cornucopia?”

”I grunden handlar metoden om att inte göra något som kostar dig pengar, utan bara göra sådant som direkt ger pengar i näven och bara när du faktiskt behöver pengar i nävenIngen plantering. Ingen röjning. Ingen förröjning. Ingen tidig förstagallring. En stämplad precisionsgallring vid kanske 40 års ålder istället för brutal massavedsgallring vid 25 år. Och bara om du behöver pengarna. Skogen förräntar sig bäst på rot och behöver man inte ta ut pengar för lön eller investeringar så kan den alltså lika gärna stå.”

Vidare:

”Ingen form av ersättning har utgått till mig eller till mig anhörig för detta inlägg, utan produktplaceringen för Silvaskog och Lübeckmodellen bjuder jag på, då den känns så väldigt rätt och relevant för nyare skogsägare som upptäckt vem det är som profiterar på dina miljoninvesteringar i skog. De gamla drakar som sitter cementerade med 100 000-tals kronor i insatskapital hos Södra har förstås en annan åsikt. Och sågverk som ägs av massaindustrin vägrar förstås ta emot allt för grova stockar eller vill inte betala extra för senvuxen kärnved.”

 

Läs vidare på bloggen: http://cornucopia.cornubot.se/2012/05/alternativt-skogsbruk.html

Publicerat i Okategoriserade, Skogsbruk | Etiketter , , , , , , | Lämna en kommentar