Se utbud av kurser & tjänster här
Läs mer

Välkommen till Silvaskog!

”Det handlar om att ta ut en ny riktning ”

Skog är det som naturligt växer på så gott som all mark i vår del av världen. Det är till och med så, att det är om vi vill ha något annat än skog, som vi måste anstränga oss. Åkrar och betesmarker växer igen med skog så fort vi slutar att bruka dem.

Lübeckmodellen är ett ekosystembaserat skogsbruk, som bygger på skogens naturliga förmåga att växa och föryngra sig. Modellen är väldokumenterad och ger en löpande, avkastning samtidigt som skogens höga naturvärden värnas där de finns och byggs upp där de saknas.

Med vänliga hälsningar, styrelsen.

Kontakt:-post info@silvaskog.se

 

När man börjar med Lübeckmodellen handlar det om att bedriva skogsbruk så att redan höga naturvärden värnas eller om att ta ut en ny riktning för skogsbruket, som tidigare skötts med kalhyggesbruk, så att varje åtgärd som görs för skogen ett steg närmre en för platsen naturlik skog, både vad avser struktur, sammansättning och biologisk mångfald

Hur hyggesfritt skogsbruk kan gå hand i hand med god ekonomi och en vacker natur, rik på biologisk mångfald. Boken ger dig bakgrund, nuläge och beskriver hur lönsamt, hyggesfritt skogsbruk bedrivs.

”Ökad variation inom skogsbruket behövs för att möta klimatförändringar och den mångfald av mål och intressen som finns bland landets skogsägare. Hyggesfria metoder kan många gånger vara bra för att möta dessa behov.”
Carl Appelqvist, Skogsskötselspecialist Skogsstyrelsen

Boken som beskriver Lübeckmodellen – ”Konsten att hugga träd och ha skogen kvar”

Konsten att hugga träd och ha skogen kvar

Bok om Lübeckmodellen kan beställas här

Lilla skogspraktikan

Referenser

Dela artikeln:

Kommentarer inaktiverade.

Presentationer