Se utbud av kurser & tjänster här
Läs mer

Tjänster

Silvaskog arbetar med rådgivning, skogsbruksplaner och stämplingar, med utgångspunkt från din skog och dina behov.

Målbilden för Lübeckmodellen är naturen med och dess egna struktur och föryngringsmetoder där mål är att producera virke och hållbart lönsamt. Skogar som sköts med Lübeckmodellen blir med tiden en varierad och vackra. Har du en skog som hyser stora ekonomiska värden så är en detaljerad skogsbruksplan att föredra. Består skogen av yngre och därmed mindre träd räcker ofta en enklare genomgång med riktningsanvisningar och enklare åtgärdsförslag.

En skog som sköts med Lübeckmodellen ger mer tiden

  • Fler grova träd och därmed högre timmerandel och netto per avverkad kubikmeter.
  • Behovet av plantering och röjning minskar.
  • Stabiliteten förbättras och resiliensen ökar, både vad gäller storm, röta och insektsangrepp.

 

Telefonkonsultation:

Genomgång av vilka möjligheter som passar för dig och din skog.  När och vad som behöver göras. Maila oss en digital kopia av er skogsbruksplan om ni har, eller sänd ett mail, så bokar vi en tid för en genomgång. Saknar ni en plan idag görs en bedömning utifrån den skogliga grunddata som skogsstyrelsen numera fritt tillhandahåller.

Kontakta oss

 

Besök i fält:

Att ta ut en ny riktning för skogsbruket är ofta mycket enklare än man kan tro.Vid en genomgång i fällt tittar går vi under en dag igenom de delar av er fastighet ni önskar och tittar på hur man rent konkret går till väga.

Pris: Enligt offert.

Kontakta oss

 

Uppdatering av skogsbruksplaner:

Pris: Enligt offert.

Kontakta oss

 

Stämpling och avverkningsplanering:

Pris: Enligt offert.

Kontakta oss

 

 

 

 

 

Lilla skogspraktikan™

Kontakta oss

Dela artikeln:

Kommentarer inaktiverade.