Se utbud av kurser & tjänster här
Läs mer

Tjänster

Vi erbjuder kurser, rådgivning, skogsbruksplaner och stämplingar, med utgångspunkt från din skog och dina behov.

Målbilden för Lübeckmodellen är naturen med och dess egna struktur och föryngringsmetoder där mål är att producera virke och hållbart lönsamt. Skogar som sköts med Lübeckmodellen blir med tiden en varierad och vackra. Har du en skog som hyser stora ekonomiska värden så är en detaljerad skogsbruksplan att föredra. Består skogen av yngre och därmed mindre träd räcker ofta en enklare genomgång med riktningsanvisningar och enklare åtgärdsförslag.  

En skog som sköts med Lübeckmodellen ger mer tiden

  • Fler grova träd och därmed högre timmerandel och netto per avverkad kubikmeter.  
  • Behovet av plantering och röjning minskar.
  • Stabiliteten förbättras och resiliensen ökar, både vad gäller storm, röta och insektsangrepp.

 

Telefonkonsultation enkel:

Välkommen att  ringa och höra dig för. Vi svara i mån av tid på telefon 031- 42 50 50.

Pris: 0 kr. Ingen mervärdesskatt tillkommer.

Telefonkonsultation fördjupning:

Genomgång av vilka möjligheter som passar för dig och din skog.  När och vad som behöver göras. Maila oss en digital kopia av er skogsbruksplan om ni har, eller sänd ett mail, så bokar vi en tid för en genomgång. Saknar ni en plan idag görs en bedömning utifrån den skogliga grunddata som skogsstyrelsen numera fritt tillhandahåller.

Pris 1.750 kr. ex.mervärdesskatt.

Kontakta oss

 

Besök i fält: 

Att ta ut en ny riktning för skogsbruket är ofta mycket enklare än man kan tro.Vid en genomgång i fällt tittar går vi under en dag igenom de delar av er fastighet ni önskar och tittar på hur man rent konkret går till väga.

Pris 8.500 kr. Resekostnad och mervärdesskatt tillkommer.

Kontakta oss

 

Kurser för skogsägare, förvaltare och tjänstemän:

Vi kommer till dig och håller kurs i din skog. Efter kursen kommer du då att veta hur olika skogstyper kan skötas, så att du själv kan lägga upp skötsel & planering. Kurser kan göras både med en-eller två dagarsupplägg. Priserna nedan avser endagskurser. 

Hyggesfritt skogsbruk är något allt fler efterfrågar. Hur gör man? Var kan man börja? Hur går man tillväga, rent praktiskt?

Skog är det som naturlig växer på så gott som all mark i vår del av världen. Det är till och med så att det är om vi vill ha något annat än skog som vi behöver anstränga oss. Åkrar och betesmarker växer igen med skog så fort vi slutar att bruka dem.

När man börjar med hyggesfritt skogsbruk handlar det om att ta ut en ny riktning lägga upp en handlingsplan baserad på dina mål som skogsägare och platsens naturliga förutsättningar så att varje gallring / avverkning man gör leder skogen mot en mer naturlik struktur och sammansättning.

Under en dag går vi tillsammans igenom grunderna för Lübeckmodellen, både i teorin och i praktiken.

En kursdag ser ut som följande. Vi börjar inomhus med att gå igenom teori, ekonomi och frågor. Efter lunch beger vi oss ut i skogen och tittar på hur teorin tillämpas i skogen. Kom ihåg – välj klädsel efter väder!

Pris: 1-4 deltagare.     8.500 kr

Pris:  5-8 deltagare     12.500 kr

Pris:  9-12 deltagare   16.000 kr

Pris: 13-25 deltagare  25.000 kr

Resekostnad, mervärdesskatt, samt i förekommande fall övernattning tillkommer.

 

Exempel på dagsschema:

Kaffe och ankomst             8:30

Föreläsning                         9:00

Fika                                    10:00

Fortsättning och frågor       10:20

Lunch                                 12.00

Exkursion i fält                   13.00

Avrundning                         16.00

Kontakta oss

 

Skogsbruksplaner:

Pris: Enligt offert.

Kontakta oss

 

Stämpling och avverkningsplanering:

Pris: Enligt offert.

Kontakta oss

 

 

 

 

 

Lilla skogspraktikan™

Kontakta oss

Dela artikeln:

Kommentarer inaktiverade.