Se utbud av kurser & tjänster här
Information och anmälan»

Tjänster

Vi erbjuder kurser, rådgivning, skogsbruksplaner och stämplingar, med utgångspunkt från din skog och dina behov.

Målbilden för Lübeckmodellen är naturen med och dess egna struktur och föryngringsmetoder där mål är att producera virke lönsamt och lönsamt. Plochuggning enligt Lübeckmodellen skapar med tiden en varierad och vacker skog. Har du en skog där som hyser stora ekonomiska värden är en detaljerad skogsbruksplan att föredra. Består skogen av yngre och därmed mindre träd räcker ofta en enklare genomgång med riktningsanvisningar och enklare åtgärdsförslag.  

En skog som sköts med Lübeckmodellen ger mer tiden

  • Fler grova träd och därmed högre timmerandel och netto per avverkad kubikmeter.  
  • Behovet av plantering och röjning minskar.
  • Stabiliteten förbättras och resiliensen ökar, både vad gäller storm, röta och insektsangrepp.

 

Föreläsningar och kurser för skogsägare, förvaltare och tjänstemän.

Hyggesfritt skogsbruk är något allt fler efterfrågar. Hur gör man? Var kan man börja? Hur går man tillväga, rent praktiskt? 

Skog är det som naturlig växer på så gott som all mark i vår del av världen. Det är till och med så att det är om vi vill ha något annat än skog som vi anstränga oss. Åkrar och betesmarker växer igen med skog så fort vi slutar att bruka dem.

När man börjar med hyggesfritt skogsbruk handlar det om att ta ut en ny riktning lägga upp en handlingsplan baserad på dina mål som skogsägare och platsens naturliga förutsättningar så att varje gallring / avverkning man gör leder skogen mot en mer naturlik struktur och sammansättning.

Under en dag går vi tillsammans igenom grunderna för Lübeckmodellen, både i teorin och i praktiken.

Ni är välkomna till någon av de skogar vi arbetar med, eller vi kommer till er.  Kom ihåg – välj klädsel efter väder!

För  bokning av föreläsning och workshops, vänligen kontakta Annette Ericsdotter Bettaeib, e-post: annette (at) tgim.se +46707779100

 

Konsultation och besök i fällt: 

Att börja bedriva skogsbruk på detta sätt handlar om att ta ut en ny riktning. Då naturen redan jobbar dygnet runt och året runt för att skapa en för platsen naturlig skog är det vi behöver göra att lägga upp en skötselplan som går i linje med det.

Vi startar med att gå igenom grunderna för Lübeckmodellen, titta på era mål och beger oss sen ut i fällt och tittar på skogen samt hur man rent konkret kan gå tillväga.

Pris: Enligt offert.

Kontakta oss

 

Skogsbruksplaner:

Pris: Enligt offert.

Kontakta oss

 

Stämpling och avverkningsplanering:

Pris: Enligt offert.

Kontakta oss

 

 

 

 

 

Lilla skogspraktikan™

Kontakta oss

Dela artikeln:

Kommentarer inaktiverade.