Se utbud av kurser & tjänster här
Läs mer

Skogsvårdslagens – Miljö & Produktion

I skogsvårdslagen är miljö och produktion två jämställda mål – å andra sidan klara det skogsbruk som förespråkas idag inte att uppfylla detta. ”Men vi jobbar på det” heter det.

Problemet är att de letar efter en lösning ”inside the box .”

För att citat skogsvårdslagens förord:

 Skogen ska brukas så att växt- och djurarter som naturligt hör hemma i skogen ges förutsättningar att fortleva under naturliga betingelser och i livskraftiga bestånd”

För att uppnå detta behövs ett skogsbruk som har på skogens naturliga struktur och sammansättning som grund – för det är i den kontexten alla skogslevande arter har sin hemvist.  Om vi som idag ersätter detta med enskicktade, likåldriga, monokulturer -kommer per automatik majoriteten av alla sk0gslevandea arter att får problem.

 

Skogsvårdslagens förord:

Miljö Målet

”Skogsmarkens naturgivna produktionsförmåga ska bevaras. En biologisk mångfald och genetisk variation i skogen ska säkras. Skogen ska
brukas så att växt- och djurarter som naturligt hör hemma i skogen ges
förutsättningar att fortleva under naturliga betingelser och i livskraftiga
bestånd. Hotade arter och naturtyper ska skyddas. Skogens kulturmiljö-
värden samt dess estetiska och sociala värden ska värnas.”


Produktions Målet
”Skogen och skogsmarken ska utnyttjas effektivt och ansvarsfullt så att
den ger en uthålligt god avkastning. Skogsproduktionens inriktning ska
ge handlingsfrihet i fråga om användningen av vad skogen producerar.”

Här kan ni läsa skogsvårdslagen: på: http://www.skogsstyrelsen.se/Global/PUBLIKATIONER/svl/4645803-5de4e4-SVL_2012.pdf

Dela artikeln:
Det här inlägget postades i Okategoriserade, Skogsbruk och har märkts med etiketterna , , . Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *