Se utbud av kurser & tjänster här
Läs mer

Skogar & Urskogar

Rysk Urskogs

De urskogar som visades i Uppdrag granskning den 25 april handlar om så kallade primära urskogar, se länk nedan. Primära urskogar är skog som aldrig påverkats av skogsbruk över huvud taget. Då dessa urskogar endast existerar i sina sista rester, anser vi att de förbehållslöst bör skyddas.

Skandinavien & Finland saknar i princip totalt den här typen av skog. Några få områden i finns ännu kvar i Sverige, men vi talar då om några få, kvarvarande rester.

Hur det uppenbart orättvisa i att hela ansvaret nu faller på Ryssland, då Sverige med flera redan sedan länge huggit ner så gott som alla sina urskogar och ersatt med plantage, är en fråga i sig att hantera. Lösningen är dock inte att även de också hugger ner sin resterade urskog.

I Ryska Karelen finns mycket stora arealer så kallad sekundära naturskogar som i dag endast i mindre omfattning brukas. Dessa skogar har kommit upp på naturlig väg efter tidigare huggningar, i många fall kalhuggningar. Dessa skogar utgör en stor potential vad gäller skogsbruk, om det bedrivs på ett verkligt hållbart sätt. Dessa uppvisar goda virkeskvaliteter, naturliga strukturer och en hög artmångfald. Detta är mycket goda utgångspunkt för ett naturnära skogsbruk, där man löpande kan skörda virke ur skogen – utan att göra kalhyggen av den.

Grundfrågan är hur mycket som ska skyddas eller brukas. Detta lägger vi i första hand i händerna på sakkunskapen inom området. Hur stor areal som måste skyddas saknar vi kärnkompetens för att diskutera, och frågan är om någon verkligen med säkerhet kan svara på frågan.

Dock är det för oss uppenbart att ju mer brutalt de brukade arealerna hanteras, genom t.ex. kalhyggen och efterföljande plantager med monokultur, desto större arealer måste då också skyddas och lämnas orörda. Och då talar vi inte om enstaka procent, utan antal tiotal procent.

Där å andra sidan ett skogsbruk bedrivs som i verkligheten, och inte endast på pappret, är ett ansvarsfullt och långsiktigt hållbart skogsbruk, där stora delar av den biologiska mångfalden ryms i den brukade skogen, behöver inte fullt lika stora arealer avsättas.

Vi arbetar med naturnära skogsbruk enligt Lübeckmodellen, med ambitionen att minimera skogsbrukandets negativa påverkan. Skogens naturliga produktionsförmåga och ekologiska funktion är central för skogsbruket, varför ett brukande som bevarar dessa i största möjliga grad är nödvändigt även ur ett strikt brukningsperspektiv. Detta gäller även frågan om skyddade arealer, då de behövs för att kunna upprätthålla ett så komplett och levade skogsekosystem som möjligt.

Martin Jentzen & Mikael Karlsson – Silvaskog AB den 26 april 2012

Länk till SVT Play, Uppdrag Granskning ”Den sista urskogen” http://svtplay.se/t/103535/uppdrag_granskning

Dela artikeln:
Det här inlägget postades i Skogsbruk och har märkts med etiketterna , , , , . Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *