Se utbud av kurser & tjänster här
Läs mer

Forskningsrapporter & Artiklar

Här följer en samling med forskningsrapporter, artiklar, nationella och internationella utvärderingar på teman som berör Lübeckmodellen.

Biologisk mångfald

Lübeckmodellen ger förutsättningar för artmångfald.

Många skogslevande arterna behöver kontinuitet, mångfald, grövre träd och  dödved för sin överlevnad. Nedan följer en rapport ifrån Artdatabanken.

Tillståndet i skogen [rapport SLU 2011]
Kort sammanfattande artikel på rapporten:
Tillståndet i skogen [artikel]

 

Ekonomi

Ekonomiska o sociala konsekvenser av stormen Gudrun

Ekonomiska och sociala konsekvenser i skogsbruket av stormen Gudrun

Intressant rapport om ekonomin vid kalhyggesfritt skogsbruk

Optimal management of uneven aged Norway spruce stands 2010
Optimizing the structure 2010

Stormskador

Risken för storskador kan minskas med upp till 50%

”Om tendensen att omfattande stormskadetillfällen blivit vanligare inte beror på att det blivit stormigare, får man söka förklaringen i skogens tillstånd. Vad är det då som skett med den sydsvenska skogen som gjort den mera vindkänslig?”

Efter att denna rapport gjorts kom Gudrun och blåste ner 75 Miljoner m3. Vilket är ca dubbelt så mycket som vid stormen 1969.

Kan man undvika stormskador

 

Sparat löv i granbestånd kan göra stor skillnad

”Som visats gav en inblandning av 25-30% löv i granbeståndet en sänkning av risken för stormskador med 50%”

Sparat löv i granbestånd

 

Internationella utvärderingar

IUFRO 2010 Luebeck Concept – Managing Forest Landscapes

Rapporten belyser bl.a. vikten av skogens struktur och sammansättning som grunden för ett vitalt skogs-ekosystem. Rapporten belyser även ekonomi, ekologi och sociala aspekter.

IUFRO 2010 LUEBECK CONCEPT Managing Forest Landscapes [EN]
Skogar och samhälle – svarar på globala
förändringsdrivkrafter [SV]

 

En jämförelse av skogsskötsel-modeller

Duda-rapporten redogör för hur stor uttagen volym gallringsvirke, stående förråd grova stammar, dödved, biotopträd m.m. som förekommer vid olika skogsbruksmodeller.

Vergleich Forstlicher Managementstrategien – Umsetzung verschiedener Waldbaukonzepte in einem Waldwachstumssimulator [TY]

Ett översatt utdrag ur Duda-rapporten:
Jämförelse av strategier för skogsförvaltning [SV]

Tillbaka till övriga referenser

Dela artikeln:

Kommentarer inaktiverade.