Se utbud av kurser & tjänster här
Läs mer

Känslan

– En vacker skog rik på natur.

Hur ser den skog ut som du föredrar att vistas i?

Finns det några fåglar i den?  En blandskog?  Är det möjlighet att få syn på något vilt? Bär och svamp?

Med Lübeckmodellen är naturen är naturens rika djur och växtliv grunden för själva produktion.

På detta sätt, blir skogen med tiden alltmer fylld av naturens alla aspekter

 

Miljön

– ett miljövänligare alternativ

Alla våra skogslevande arter har genom årmiljonerna utvecklats i olikåldriga blandskogar – ersätter vi dessa med kalhyggen och monokulturer, får flertalet av alla arter per automatik problem att finna sig ett livsutrymme.

Då vi har skogens naturliga struktur och sammansättning som mål, ger det med tiden en variationsrik skog fylld av naturens alla aspekter.

Det komplexa ekosystem skogen utgör är grunden för hållbar produktion.

Hållbart skogsbruk innefattar även naturhänsyn –  Avsatta områden, biotopträd i produktions skogen, dödved mm.

 

Lilla skogspraktikan™

Kontakta oss

Dela artikeln:

Kommentarer inaktiverade.