Konferens, kurser & exkursioner, välkomna!
Information och anmälan»

Välkommen till Silvaskog!

”Det handlar om att ta ut en ny riktning ”

Det handlar om att ta ut en ny riktning: Att varje åtgärd vi gör i skogen leder den mot en mer naturlig struktur och sammansättning. Svårare än så är det inte.

Skog är det som naturlig växer på så gott som all mark i vår del av världen. Det är till och med så att det är om vi vill ha något annat än skog som vi anstränga oss. Åkrar och betesmarker växer igen med skog så fort vi slutar att bruka dem.

Lübeckmodellen är ett ekosystembaserat skogsbruk, som tillhör gruppen CTNF (Close To Nature Forestry) vilka bygger på skogens naturliga förmåga att växa och föryngra sig. En skiktad blandskog, naturligt vegetationstyp och ”minimum interference” är ledord som ger livskraftiga bestånd och god ekonomi.

Modellen är väldokumenterad, ger god löpande avkastning, ett högt fastighetsvärde och en med tiden både ökande timmarandel som timmerkvalitet.

Välkomna!

Med vänliga hälsningar

Mikael Karlsson VD

 

Välkommen att kontakta oss för mer information
Lilla skogspraktikan

Referenser

Dela artikeln:

Kommentarer inaktiverade.

Presentationer